Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz :

SATINALMA ve TEDARİK YÖNETİMİ sektörünün temsilcisi olarak, üçüncü kişi ve/veya kurumlara karşı mesleğimizi en iyi şekilde temsil etmek, mesleğin geliştirilmesi için çalışmalar yürütmek, iş dünyasına katkı sunarak mesleki sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak ve meslek mensuplarının çalışmalarında kalite azami hale getirecek çalışma standartlarını belirleyip, geliştirerek mesleği yönetmek. 

 

 

Misyonumuz :

TÜRKİYE YÜZYILINDA, SATINALMA ve TEDARİK YÖNETİMİ mesleğinin gelişimi adına çalışmalar yaparken, anayasamızda yazılı ve toplumumuzdaki hassasiyet ve değerlerinden oluşan yazılı olmayan kurallar çerçevesinde, evrensel mesleki ve ahlaki kurallara uymak, örnek olmak. 

 

 

 

Görevlerimiz :

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili kanuni esaslara uygun olarak,

Rekabet hukuku düzenlemelerine aykırılık içermeyecek şekilde,

Ülkemizdeki tüm özel kuruluşlardaki, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarındaki

Satınalma ve Tedarik Yönetimi” ile ilişkili görevlerde yer alan meslek mensuplarını

“Satınalma ve Tedarik Yöneticisi/Danışmanı/Müşaviri” meslek ünvanı altında toplayarak,

  • Mesleğimizin temel standartlarının ve yeterliliklerinin belirlenmesi
  • Mükemmellik anlayışı ile geliştirilmesi ve
  • Bu standartlara uygun meslektaşlarımızın yetiştirilmesi,
  • Meslektaşlarımız ve ilgili tüm kurumlarımız ile işbirliği sağlanması,
  • Meslektaşlarımızın haklarının korunması,
  • Milli satınalma ve tedarik politikalarının üretilmesi ile
  • Sürdürülebilir rekabetçi kurumlar oluşturulması ve
  • Ülkemiz ekonomisinin daha fazla güçlendirilmesi
CALL ME
+
Call me!
Choose your language »