Mesleki Temel İlkeler

Dürüstlük

Tüm meslektaşlarımız, bütün mesleki ilişkilerde ve iş ilişkilerinde dürüst iş yapma ve güvenilirlik konularını da kapsayan açık sözlü ve dürüst olma yükümlülüğünü yerine getirmektedir.

Toplumda mesleğimize olan güvenin oluşturulması için meslektaşlarımızın üstlendiği görev sonucu yayınladığı raporlarda, önemli düzeyde yanlış veya yanıltıcı beyan içeren ya da dikkatsizce sunulmuş beyan veya bilgi içeren veya içermesi gereken bilgileri göz ardı eden veya gizleyen, dolayısıyla yanıltıcı mahiyette olan bir duruma girmemektedir.

Tarafsızlık

Meslektaşlarımız, mesleki veya işle ilgili muhakeme ve kararlarını; önyargı, çıkar çatışması veya başkalarının nüfuzlarını kötüye kullanma nedeniyle tehlikeye düşürmeme yükümlülüğünü yerine getirmektedir.

Meslektaşlarımız, herhangi bir durum veya ilişkinin, mesleki hizmetiyle ilgili muhakemesinin tarafsızlığını bozması veya aşırı derecede etkilemesi durumunda, söz konusu mesleki hizmeti yerine getirmektedir.

Meslektaşlarımız, en son noktada önlemlerin tehditleri ortadan kaldıramadığını veya kabul edilebilir bir düzeye indiremediğini tespit etmesi durumunda, ilgili işi reddetme veya sonlandırma kararı almaktadır.

Mesleki Yeterlilik ve Özen

Meslektaşlarımız, görev yaptığı işletmedeki faaliyetlerini yerine getirmesi sırasında temel yükümlülükleri içerisinde mesleki bilgi ve becerisini, iç müşterisinin veya işverenin yeterli mesleki hizmetleri alabilmesini sağlamak için gereken seviyede tutması ve mesleki hizmetlerin sunumu sırasında, uygulamadaki teknik ve mesleki standartlara uygun şekilde özenle hareket etmektedir.

Sır Saklama (Gizlilik) İlkesi

Meslektaşlarımız, etkileşim içinde bulunduğu çevre içerisinde işletmeye ait verileri saklamayı ve korumayı güvence altına almaktadır.

Bu ilke kapsamında meslektaşlarımız, mesleki ilişkiler ve iş ilişkileri sonucunda elde edilen gizli bilgileri, bu bilgilerin açıklanmasına yönelik yasal veya mesleki bir hak veya yükümlülük ya da uygun ve belirli bir yetki olmaksızın denetim şirketi veya çalışılan kuruluş dışında bir tarafa açıklamak ve mesleki ilişkiler ve iş ilişkileri sonucunda elde edilen gizli bilgileri, kendisinin veya üçüncü tarafların kişisel çıkarları doğrultusunda kullanmak gibi durumlardan kaçınmaktadır.

Mesleğe Uygun Davranış

Meslektaşlarımız, ilgili mevzuata uygunluk sağlama ve mesleğin itibarını zedeleyeceğini bildikleri veya bilmeleri gereken her tür fiil ve davranıştan kaçınma yükümlülüğünü yerine getirmektedir.

Meslektaşlarımız, “TÜSMOD Mesleki Etik Kuralları”na uygun hareket ederek, her faaliyette etiksel olmayan bir kararın ve/veya durumun içerisinde yer almaktan kaçınmaktadır.

TÜSMOD, “Mesleki Temel İlkelerin” yerine getirilmesi konusunda meslektaşlarımıza destek olmayı taahhüt eder.

Saygılarımızla,

TÜSMOD Yönetim Kurulu

 

CALL ME
+
Call me!
Choose your language »