Neden TÜSMOD ?

Değerli Meslektaşlarımız,

 

Satınalma ve Tedarik Yönetimi Üst Meslek Örgütü’ hedefi ile çıktığımız yolda sizleri mesleğe değer katan üyelerimiz arasında görmekten onur duyarız.

 

Anayasamızın 135. Maddesine göre; “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları (odalar);

 • Belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak,
 • Meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak,
 • Mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak,
 • Meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile

Kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir.

 

TÜSMOD, Üst Meslek Örgütü olma amacıyla kurulmuş olup, aşağıda belirtilen vizyon ve misyon doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir :

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili kanuni esaslara uygun olarak,
 • Rekabet hukuku düzenlemelerine aykırılık içermeyecek şekilde,
 • Ülkemizdeki tüm özel kuruluşlardaki, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarındaki
 • “Satınalma ve Tedarik Yönetimi” ile ilişkili görevlerde yer alan meslek mensuplarını
 • “Satınalma ve Tedarik Yöneticisi/Danışmanı/Müşaviri” meslek ünvanı altında toplayarak,
 • Mesleğin temel standartlarının belirlenmesi
 • Mükemmellik anlayışı ile geliştirilmesi ve
 • Bu standartlara uygun meslektaşların yetiştirilmesi,
 • Meslektaşlar ile işbirliği sağlanması,
 • Meslektaşların haklarının korunması,
 • Milli satınalma ve tedarik politikalarının üretilmesi ile
 • Sürdürülebilir rekabetçi kurumlar oluşturulması ve
 • Ülkemiz ekonomisinin güçlendirilmesi

 

TÜSMOD, uluslarararası alanda “Procurement and Supply Management” olarak geçen “Satınalma ve Tedarik Yönetimi” alanında ülkemizi temsil eden “ilk ve tek“ bağımsız ve kar amacı olmayan kurumdur.

 

TÜSMOD, Sürdürülebilir Kalkınma için Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 17 Küresel Hedefi “Satınalma ve Tedarik Yönetimi” alanında yorumlayan ve uygulamayı taahhüt eden dünyadaki ilk ve tek bağımsız ve kar amacı olmayan kurumdur. (TÜSMOD Birleşmiş Milletler Küresel Taahhütüne ulaşmak için tıklayınız.)

 

TÜSMOD, aşağıdaki Mesleki Temel İlkeler ve Taahhütler doğrultusunda faaliyet gösteren bağımsız ve kar amacı olmayan kurumdur :

 

TÜSMOD Organizasyon Yapısı :

 

TÜSMOD Üyeliği kapsamında ;

 • Üye Numaranız : TÜSMOD Mesleki Sicil Kayıt Numaranız olacaktır.  
 • Üye Kartınız  : TÜSMOD Mesleki Kimlik Kartınız olarak kullanılacaktır.
 • Üye Kullanıcı Adınız ve Şifreniz : TÜSMOD Mesleki Takip Sistemine giriş için kullanılacaktır.
 • Üyelik sisteminde Yıllık Aidat yoktur. Sadece bir defaya mahsus Giriş Ödentisi olacaktır.
 • Üyelikler için e-devlet Adli Sicil Kaydı beyanı zorunludur.

 

TÜSMOD Üyelik İşlemleri için tıklayınız.

 

Saygılarımızla,

TÜSMOD Yönetim Kurulu

 

CALL ME
+
Call me!
Choose your language »