Birleşmiş Milletler Küresel Hedefleri

Gelişmekte olan bölgelerden de alım yapılması konusunda yapacağımız çalışmalar ile ” 2030 yılına kadar yoksulluğu tüm şekilleriyle sona erdirmek” hedefinin gerçekleştirilmesine destek olacağız.

Küçük üreticileri destekleyeci çalışmalar yaparak, daha sürdürülebilir gıdaları tercih ederek ve gıda israfı ile mücadele ederek, “Açlığı sonlandırmak, gıda güvenliğini sağlamak, beslenmeyi geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmek” hedefinin gerçekleştirilmesine destek olacağız.

Sağlık Sektöründeki meslektaşlarımız ile toplumda sağlıklı olma, sağlıklı bir yaşam ve kaliteli sağlık hizmetlerine herkesin erişme hakkı olduğu konusunda farkındalığı arttırarak ve hükümetlerin, yerel yöneticilerin ve diğer karar alma konumunda olanların sağlık ve sağlık hizmetlerine erişim konularında verdikleri sözlerin takipçisi olarak ” Sağlıklı yaşamların güvence altına alınması ve mutluğun her yaşta desteklenmesi” hedefinin gerçekleştirilmesine destek olacağız.

Eğitimin önemi hakkında farkındalık yaratıcı çalışmalar ile ” Herkes için kapsayıcı ve nitelikli eğitimin sağlanması ve yaşam boyu öğrenimin desteklenmesi” hedefinin gerçekleştirilmesine destek olacağız.

  •  

Tedarikçi çeşitlendirme çalışmalarımız ile ” Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların ve kız çocuklarının konumlarının güçlendirilmesi” hedefinin gerçekleştirilmesine destek olacağız.

Üreticilerimizin gerekli temiz su ve sıhhi koşulların oluşturulması alanında yapması gereken yatırımları teşvik ederek, ” Herkes için suyun ve sıhhi koşulların erişilebilirliği ve sürdürülebilir yönetiminin güvence altına alınması” hedefinin gerçekleştirilmesine destek olacağız.

Yenilenebilir Enerji kaynaklarının kullanımını teşvik eden çalışmalar ile ” Herkesin uygun fiyatlı, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişiminin güvence altına alınması” hedefinin gerçekleştirilmesine destek olacağız.

Meslektaşlarımızın iş olanaklarının arttırılması konusunda yapacağımız çalışmalar ile ” Kesintisiz, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin, tam ve üretken istihdamın ve herkes için insana yakışır işlerin desteklenmesi” hedefinin gerçekleştirilmesine destek olacağız.

Yerli ve Milli Üreticilerimiz ile İnovasyon konusunda yapacağımız çalışmalar ile “Dayanıklı altyapıların inşası, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmenin desteklenmesi ve yenilikçiliğin güçlendirilmesi” hedefinin gerçekleştirilmesine destek olacağız.

Global ve Ulusal Meslek Standartları’nın tüm meslektaşlarımıza yaygınlaştırılması konusunda yapacağımız çalışmalar ile ” Ülkeler içinde ve arasında eşitsizliklerin azaltılması” hedefinin gerçekleştirilmesine destek olacağız.

Sanayi bölgelerinde üretim yapan üreticilerimizi destekleyici çalışmalar ve yerel yönetimlere yapacağımız bilgilendirmeler ile ” Şehirlerin ve insan yerleşimlerinin kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir kılınması” hedefinin gerçekleştirilmesine destek olacağız.

Üreticilerimiz ile verimlilik arttırıcı ve atıkları azaltıcı çalışmalar ile ” Sürdürülebilir tüketim ve üretim kalıplarının güvence altına alınması” hedefinin gerçekleştirilmesine destek olacağız.

Üreticilerimiz ile yasaklı maddelerin kullanımını yasaklayıcı ve standartlara uyum çalışmalarımız ile ” İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele konusunda acilen eyleme geçilmesi” hedefinin gerçekleştirilmesine destek olacağız.

Satınalımlarda deniz dostu ürünleri tercih ederek ve plastik atıkları azaltıcı çalışmalar ile ” Sürdürülebilir kalkınma için okyanuslar, denizler ve deniz kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı” hedefinin gerçekleştirilmesine destek olacağız.

Sürdürülebilir şekilde üretilen yerel ürünleri ve üreticileri destekleyerek, daha az enerji tüketen projeleri teşvik ederek ” Ormanların sürdürülebilir kullanımı, çölleşme ile mücadele, karasal bozulmanın durdurulması ve iyileştirilmesi ve biyoçeşitlilik kaybının engellenmesi” hedefinin gerçekleştirilmesine destek olacağız.

Adil tedarikçi seçme ve değerlendirme sistemleri kurarak ve eşit erişilebilirlik imkanları yaratarak ” Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumların desteklenmesi, herkes için adalete erişimin sağlanması ve her düzeyde etkili, hesap verebilir ve kapsayıcı kurumların inşası” hedefinin gerçekleştişrilmesine destek olacağız.

Meslektaşlarımız, Üreticilerimiz, Üniversitelerimiz, Kurumlarımız, Ulusal ve Uluslarası Sivil Toplum örgütleri ile sinerji yaratarak ” Uygulama araçlarının güçlendirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Ortaklığın canlandırılması” hedefinin gerçekleştirilmesine destek olacağız.

Saygılarımızla,

TÜSMOD Yönetim Kurulu

CALL ME
+
Call me!
Choose your language »