Çalışma Biçimleri

 • Üyelerin tanışmasını, dayanışmasını, aralarında iletişim kurulmasına yönelik imkânlar
  ortaya koyarak Türkiye’de satınalma ve tedarik yönetimi geliştirme ve destekleme çalışmaları konusunda bilgilenmelerini sağlar,
 • Yeni asıl üyeler alınmasına ve onursal üye kazanılmasına çaba harcar,
 • Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile konferans, kongre,
  sempozyum, panel, açık oturum, forum, fuar, sergi, kermes, konser, araştırma, inceleme, etüt, anket, seminer, çalıştaylar vb. toplantılar, her türlü bilimsel, eğitsel ve sosyal çalışmalar, ödüllü ödülsüz yarışmalar düzenler, amaç ve çalışma konuları ile ilgili tüm alanlarda plan ve proje yaptırır, ilgili konularda öneri ve dilekleri saptar, Türkiye ve Yurtdışında üniversiteler ve diğer eğitim ve öğretim ve araştırma kurumları ile işbirliği yapar,
 • Broşür, katalog, bülten, e‐bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayımlayabilir,
 • “Satınalma ve Tedarik Yönetimi”nde karşılaşılan meslekî zorlukların aşılması için her türlü çalışmada ve faaliyette bulunabilir, ilgili tüm konularda kararlar çıkmasında çaba gösterebilir,
 • Üyelerin bilgi ve deneyimlerinin artmasını sağlamak için sosyal faaliyetlerde bulunabilir,
  yurt içinde ve yurt dışında her türlü gezi düzenleyebilir ya da düzenletebilir,
 • Amacına ulaşmak ve çalışmalarını gerçekleştirebilmek için yasalarda öngörülen her türlü
  çalışmaya katkı sağlayabilir, bunlarla ilgili ön çalışma yapabilir,
 • Amacına uygun çalışmalar yapmak üzere iktisadi işletme açabilir, işletebilir, işletmek için devredebilir,
 • Amaç ve çalışmalarına uygun olarak yurt içi ve yurt dışından ilgili mevzuat çerçevesinde bağış ve yardım alabilir.
 • Amaç ve çalışmalarına uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili mevzuata
  riayet etmek kaydı ile uluslararası faaliyette bulunabilir, yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilik açabilir; dernek veya üst kuruluşlar kurabilir ya da mevcut dernek veya üst kuruluşlara katılabilir, bu anlamda uluslararası kampanyalar düzenleyebilir.
 • Madden ihtiyacı olan her düzeydeki öğrencilere eğitim bursları verebilir,
 • Kamu kurumlarının çalışmalarında referans olacak çalışmalar yapabilir.
CALL ME
+
Call me!
Choose your language »