Kurumsal Yönetim İlkeleri

TÜSMOD, tüm organları ve üyeleri ile birlikte 6102 sayılı “Türk Ticaret Kanunu” Kurumsal Yönetim İlkelerini uygulamayı taahhüt eder.

ADİLLİK :

TÜSMOD yönetiminin tüm paydaşlarına karşı eşit davranmasının ifadesidir.

ŞEFFAFLIK :

TÜSMOD’un tüm paydaşları ile doğru, açık ve karşılaştırılabilir bilgi paylaşımını gerektirmektedir.

HESAP VEREBİLİRLİK :

TÜSMOD yönetim organlarının performansını bağımsız bir şekilde izlemesini ve yönetim organlarının tüm paydaşlarına karşı hesap verebilirliğinin temin edilmesini gerektirmektedir.

SORUMLULUK :

TÜSMOD’un tüm paydaşları için değer yaratırken toplumsal değerleri yansıtan kanun ve düzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyet göstermesini ifade etmektedir.

Saygılarımızla,

TÜSMOD Yönetim Kurulu

CALL ME
+
Call me!
Choose your language »