Değerli Meslektaşlarımız ve Tüm Paydaşlarımız, Asgari ücrete yapılan ara zam paralelinde, TÜSMOD tarafından önerilen mesleki taban ücretleri 2024-Ocak için aşağıdaki..