Sosyal Sorumluluk

TÜSMOD, Sosyal Sorumluluk kapsamında;

  • Mesleğin dünya standartlarına getirilerek rekabetçiliğin arttırılması,
  • Meslektaşların güçlendirilmesi ve yeni ünvanların tanımlanması,
  • Çevresel çalışmalar ile daha temiz bir dünya yaratılması,
  • Toplumun geliştirilmesi ile milli refahın yükseltilmesi,
  • Ekonomiyi güçlendirmesi ile milli gelirin arttırılması, 
  • Türkiye tedarikçi portföyünün geliştirilmesi,
  • Dışa bağımlılığın azaltılması ile dış ticaret açığının , dış ticaret fazlasına dönmesi,
  • Milli ve yerli üreticilerin desteklenmesi,
  • Daha rekabetçi bir Türkiye yaratılması,

amaçları doğrultusunda faaliyet göstereceğini taahhüt eder.

 

TÜSMOD Yönetim Kurulu

CALL ME
+
Call me!
Choose your language »