Mesleki Terimler

Satınalma ve Tedarik Yönetimi ile ilgili ulusal ve uluslararası kaynaklar doğrultusunda, TÜSMOD tarafından tanımlanmış ve/veya kabul edilmiş mesleki terimler aşağıda verilmiştir :

 

Stratejik Satınalma (Strategic Procurement, Strategic Sourcing)

Şirketlerin vizyonlarına ulaşması, misyonlarını yerine getirebilmesi ve müşterileri isteklerine uygun ürün/hizmet sunabilmeleri için satınalma stratejilerinin belirlenmesi, bu stratejilerin uygulanabilmesi için gerekli doğru yöntemlerin, doğru organizasyonun, doğru ekibin, doğru tedarik kaynaklarının ve nihayetinde en doğru fiyatın belirlenmesi işidir. 

 

Klasik Satınalma (Purchasing) :

İhtiyaç noktalarından iletilen taleplere ilişkin fiyat tekliflerinin alınması, bu fiyat tekliflerinin değerlendirilerek doğru tedarikçiden, doğru zamanda, doğru miktarda, doğru kalitede, doğru fiyattan temin edilmesi işidir.

 

Satınalma (Procurement, Purchasing , Sourcing, Supply) :

Stratejik ve Klasik Satınalma işlevlerinin bütünüdür.

 

Satınalma Birimi: 

Satınalma işlevlerini yerine getiren birimdir.

 

Satınalma Süreci :

Satınalma işlevinin yerine getirilmesi için gerekli işlemler zinciridir. (Örnek : Talep Toplama süreci, Teklif Alma Süreci, Sipariş Verme Süreci v.b.)

 

Satınalma Performans Kriterleri (KPI) :

Satınalma Birimlerinin, Satınalma Süreçlerini ne derece etkin olarak yerine getirdiğini ölçmek için kullanılan kriterlerdir. (Örnek : Yıllık Satınalma Maliyet Tasarrufu) 
CALL ME
+
Call me!
Choose your language »