Olağan Genel Kurul Duyurusu 2021

Değerli TÜSMOD Ailesi,

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantımız aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 16 Ekim 2021 Cumartesi günü Saat 14:00’da Eski Büyükdere Cad. No:61, Tacirler İş Merkezi, Blok A Kat:2 Levent / İSTANBUL adresindeki Merkez Ofisimizde; salt çoğunluğun sağlanamaması veya ertelenmesi halinde ikinci toplantı aynı adres ve saatte 23 Ekim 2021 Cumartesi günü yapılacaktır.

 

Genel Kurul Gündem Maddeleri :

  1. Yoklama ve Genel Kurul’un Açılışı
  2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  3. Divan Heyetinin Seçilmesi
  4. Yönetim Kurulu Başkanı’nın Açılış Konuşması
  5. Faaliyet ve Mali Raporların Sunulması
  6. Denetim Raporunun Sunulması
  7. Yönetim ve Denetim Kurullarının İbrasının Genel Kurul Onayına Sunulması
  8.  Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
  9. Dilek ve Öneriler
  10. Kapanış

 

Yeni dönemde TÜSMOD Yönetim ve Denetim Kurulları ile Komitelerinde görev almak isteyen mevcut ve yeni üyelerimizin (üyelik işlemlerini tamamlayarak) Genel Kurul’da hazır olmaları gereklidir. 

 

Not : Tüzüğümüzün 11.1. Genel Kurul Çağrı Usulü Maddesi uyarınca; bireysel üyelik giriş ödentisini ödemeyen üyelerimizin Genel Kurul Toplantı tarihine ödemelerini yapmasını rica ederiz. Borçları bulunan üyeler Genel Kurul toplantısına katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

TUSMOD Admin Haberler

Yorum yaz

Yorum yapabilmek için buradan üye girişi yapınız.

CALL ME
+
Call me!
Choose your language »