Neden Meslek Odası?

Değerli Meslektaşlarımız,

Anayasamızın 135. Maddesine göre;

“Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları (odalar);

Belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak,
Meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak,
Mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak,
Meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak maksadı ile
Kanunla kurulan ve organları kendi üyeleri tarafından kanunda gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel kişilikleridir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli görevlerde çalışanların meslek kuruluşlarına girme mecburiyeti aranmaz.

Bu meslek kuruluşları, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamazlar.

Bu meslek kuruluşları ve üst kuruluşları organlarının seçimlerinde siyasi partiler aday gösteremezler.

Bu meslek kuruluşları üzerinde devletin idari ve denetimine ilişkin kurallar kanunla düzenlenir.

Tüm bu sebepler ile mesleğimizi en üst seviyede temsil etmek adına tüm meslektaşlarımızı, akademisyenlerimizi, STK’ları ve ilgili tüm kurumları işbirliğine davet ediyoruz.

TUSMOD Admin Haberler

Yorum yaz

Yorum yapabilmek için buradan üye girişi yapınız.

CALL ME
+
Call me!
Choose your language »