Vizyon ve Misyon

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili kanuni esaslara uygun olarak,

Rekabet hukuku düzenlemelerine aykırılık içermeyecek şekilde,

Ülkemizdeki tüm özel kuruluşlardaki, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarındaki

Satınalma ve Tedarik Yönetimi” ile ilişkili görevlerde yer alan meslek mensupları

“Satınalma ve Tedarik Yöneticisi/Danışmanı/Müşaviri” meslek ünvanı altında toplayarak,

  • Mesleğin temel standartlarının belirlenmesi
  • Mükemmellik anlayışı ile geliştirilmesi ve
  • Bu standartlara uygun meslektaşların yetiştirilmesi,
  • Meslektaşlar ile işbirliği sağlanması,
  • Meslektaşların haklarının korunması,
  • Milli satınalma ve tedarik politikalarının üretilmesi ile
  • Sürdürülebilir rekabetçi kurumlar oluşturulması ve
  • Ülkemiz ekonomisinin güçlendirilmesi