Genel Kurul Duyurusu 2019

GENEL KURUL DUYURUSU 

TÜSMOD (İlk) Genel Kurul I.Toplantısı  5 Kasım 2019 Salı günü saat 08:00’da VizyonPark Sitesi D-Blok Ofis B3 No:9/1/318 TR-34197 – Yenibosna, Bahçelievler / İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa II.Toplantı 12 Kasım 2019 Salı günü saat 20:00’da aynı adreste çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Tüm bireysel üyelerimiz ile Kurumsal ve STK Üyelerimizin temsilcilerinin Olağan (İlk) Genel Kurul Toplantımıza katılmalarını rica ederiz.

Genel Kurulda aday olacak ve oy kullanacak tüm üyelerimizin giriş ödentisini tamamlamış, Kurumsal ve STK üyelerimizin aidat borcu olmaması gerekmektedir.

 

Gündem:

 1. Açılış ve saygı duruşu,
 2. Divan Kurulunun Seçimi ve yetkilendirilmesi,
 3. Gündemin onaya sunulması ve kabulü,
 4. TÜSMOD Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması,
 5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
 6. Derneğin gelir-gider ve bilançosunun okunması,
 7. Denetim Kurulu Raporunun okunması,
 8. Genel Kurula sunulan raporlar üzerine görüşlerin alınması,
 9. Yönetim Kurulunun aklanması,
 10. Denetim Kurulunun aklanması,
 11. Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve gerek görülen diğer organlarının seçimi,
 12. Yönetim Kurulu tarafından üyeliği sona erdirilen ve üyelikten istifa eden üyelerin üyelikten ayrılmalarının karara bağlanması,
 13. Dilek ve temenniler, kapanış

 

Saygılarımızla,

TÜSMOD Yönetim Kurulu